Calendar

4th INTERNATIONAL BALTIC PIANO COMPETITION 2016
IV MIĘDZYNARODOWY BAŁTYCKI KONKURS PIANISTYCZNY 2016

GDAŃSK, 28.09 – 3.10.2016

The Concert Hall
of the Stanisław Moniuszko Academy of Music
Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2

 

Sala Koncertowa
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki

Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2

 

Timetable | Harmonogram:

PROGRAMME | PROGRAM IBPC 2016 (.pdf)


28.09-29.09, Wednesday-Thursday | środa-czwartek
1st stage auditions | Przesłuchania I etapu
online streaming | transmisja online

28.09, Wednesday | środa
online streaming | transmisja online

09.00   Yui YOSHIOKA (Japan)
09.35   Natalia ZALESKA (Poland)
10.10   Naoko ABURAKI (Japan)
10.45   Kamil BORKOWSKI (Poland)

11.30   Nicolas BOURDONCLE (France)
12.05   Ilja DOMNINS (Latvia)
12.40   Dong-Wan HA (South Korea)

15.00   Kana ITO (Japan)
15.35   Adam KAŁDUŃSKI (Poland)
16.10   Marie KIYONE (Japan)
16.45   Lion HINNRICHS (Germany)

19.00   O
pening concert | Koncert inauguracyjny
Kanji KOZUTA (Japan)  winner of the 3rd IBPC | zwycięzca III IBPC

kozuta-kanjiKanji KOZUTA is a concert pianist who enjoys international acclaim. As a prize winner of many international competitions (International Brahms Competition 2011 in Austria, Palma de Mallorca International Piano Competition 2012 in Spain, International Baltic Piano Competition 2013 in Poland, Roma International Piano Competition 2014, Monopoli International Piano Competition 2015 in Italy, etc.), he has performed in numerous countries including Germany, Austria, France, Italy, Spain, Poland, Korea and Japan. He has been soloist with Hiroshima Symphony Orchestra, Kärntner Symphony Orchestra, Kojima Musica Collegia and the Symphony Orchestra of Stanisław Moniuszko Music Academy in Gdansk.

Born in Hiroshima, Japan, Kanji studied at Tokyo University of the Arts, where he received Bachelor and Master degrees. In 2010 he went to Germany to continue his studies at the Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover and Universität der Kunst Berlin. In addition, he also studied chamber music at Louis Spohr Musikakademie der Stadt Kassel. Based in Japan, Kanji is currently a piano lecturer at Elisabeth University of Music in Hiroshima.

Kanji KOZUTA – pianista koncertowy o międzynarodowej sławie. Zwycięzca wielu międzynarodowych konkursów fortepianowych (International Brahms Competition 2011 w Austrii, Palma de Mallorca International Piano Competition 2012 w Hiszpanii, International Baltic Piano Competition 2013 w Polsce, Roma International Piano Competition 2014, Monopoli International Piano Competition 2015 we Włoszech, etc.). Występował w wielu krajach, m.in. w Niemczech, Austrii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Polsce, Korei i Japonii. Jako solista wystąpił z Hiroshima Symphony Orchestra, Kärntner Symphony Orchestra, Kojima Musica Collegia i Orchestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Urodził się w Japonii w Hiroshimie, studiował w Tokijskim Uniwersytecie Sztuki, gdzie otrzymał tytuł licencjata i magistra sztuki muzycznej. W roku 2010 wyjechał do Niemiec, aby kontynuować naukę w Hochschule für Musik, Theater und Medien w Hannowerze i na Universität der Kunst w Berlinie. Dodatkowo studiował muzykę kameralną w Louis Spohr Musikakademie w Kassel. Aktualnie prowadzi klasę fortepianu w Elisabeth University of Music w Hiroszimie.


29.09, Thursday | czwartek
online streaming | transmisja online

09.00   Vasyl KOTYS (Ukraine)
09.35   Liubov LITVINOVA (Russia)
10.10   Armen-Levon MANASERYAN (Armenia/Belgium)

12.05   Alicja OKTABSKA (Poland)
12.40   Ivan RUZHENTSOV (Russia)
13.15   Mikołaj SIKAŁA (Poland)

15.00   Albertina Eun Ju SONG (Germany)
15.35   Aleksandra ŚWIGUT (Poland)
16.10   Konstiantyn TOVSTUKHA (Ukraine)
16.45   Igor ANDREEV (Russia)

30.09-01.10, Friday-Saturday, from 9 a.m. | piątek-sobota, od godz. 9:00
2nd stage auditions | Przesłuchania II etapu
online streaming | transmisja online

30.09, Friday | piątek
online streaming | transmisja online

09.00 – 10.10 Yui YOSHIOKA (Japan)
10:30 – 11.40 Nicolas BOURDONCLE (France)
12.00 – 13.10 Ilja DOMNINS (Latvia)

15.00 – 16.10 Dong-Wan HA (South Korea)
16.30 – 17.40 Marie KIYONE (Japan)
18.00 – 19.10 Lion HINNRICHS (Germany)

01.10, Saturday sobota
online streaming | transmisja online

09.00 – 10.10 Vasyl KOTYS (Ukraine)
10.30 – 11.40 Mikołaj SIKAŁA (Poland)
12.00 – 13.10 Albertina Eun Ju SONG (Germany)

15.00 – 16.10 Aleksandra ŚWIGUT (Poland)
16.30 – 17.40 Konstiantyn TOVSTUKHA (Ukraine)
18.00 – 19.10 Igor ANDREEV (Russia)

2.10, Sunday, 6 p.m. | niedziela, godz. 18:00
3rd stage auditions – final with Polish Chamber Philharmonic Orchestra Sopot, conductor: Wojciech Rajski | Przesłuchania III etapu – finał
z towarzyszeniem Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod dyr. Wojciecha Rajskiego

18:00 Dong-Wan HA (South Korea)
W.A. Mozart – Concerto in G major KV 453

18:40 Vasyl KOTYS (Ukraine)
W.A. Mozart – Concerto in D minor KV 466

***********

19:30 Igor ANDREEV (Russia)
W.A. Mozart – Concerto in G major KV 453

polska-filharmonia-kameralna-sopot

wojciech-rajski-fot-edyta-rembala

3.10, Monday, 6.30 p.m. | poniedziałek, godz. 18:30
Announcement of the results and the winners’ concert which is also inaugurating ceremony of the academic year 2016/2017 and artistic season at the Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk | Ogłoszenie wyników i koncert laureatów będący jednocześnie uroczystym zainaugurowaniem roku akademickiego 2016/2017 i sezonu artystycznego w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
online streaming | transmisja online

 

FREE ENTRANCE | WSTĘP WOLNY

4th International Baltic Piano Competition