Results

RESULTS


The jury:
Dorian LELJAK (Serbia/Croatia)
Albert MAMRIEV (Russia/Israel)
Valerio PREMUROSO (Italy)
Waldemar WOJTAL (Poland) – Chairman of the Jury
decided to award the following prizes:

FIRST PRIZE – 30 000 PLN (ca. 7 000 €) – co-funded by Rector of the Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdansk prof. Maciej Sobczak and Marshal of the Pomeranian Voivodeship Mr. Mieczyslaw Struk – Igor ANDREEV (Russia)

SECOND PRIZE – 15 000 PLN (ca. 3 500 €) – co-funded by Mayor of the City Gdansk Mr. Paweł Adamowicz and Rector of the Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdansk prof. Maciej Sobczak – Vasyl KOTYS (Ukraine).

THIRD PRIZE – 5 000 PLN (ca. 1 150 €) – Dong-Wan HA (South Korea)

PRIZE – 1 000 PLN (ca. 230 €)  – for the best participant of the 2nd stage who does not reach the final stage of the Competition – Marie KIYONE (Japan)

SPECIAL PRIZE – 1 000 PLN (ca. 230 €)  – for the best performance of a piece/pieces by a Polish composer, excluding pieces by Fryderyk Chopin – Aleksandra ŚWIGUT (Poland)

SPECIAL PRIZE – recital with recording in the Janusz Hajdun Concert Studio – funded by Radio Gdańsk – Aleksandra ŚWIGUT (Poland)

 

Prof. Dina YOFFE (Latvia/Israel) disagreed with the results of the 2nd stage auditions and resigned from the Jury panel.

 

1st STAGE AUDITIONS – votes of the Jury

1st STAGE AUDITIONS – standings

2nd STAGE AUDITIONS – votes of the Jury

2nd STAGE AUDITIONS – standings

FINAL – voting

JUDGING SYSTEM – excerpt from the Rules and Regulations of the Jury 


DEAR PARTICIPANTS OF 4TH INTERNATIONAL BALTIC PIANO COMPETITION 2016! If you are interested in getting the recordings of your performance from the Competition, please let us know by e-mail until 15th of October. In that case we will provide a link with your recordings to download. The link will be available until 30th of October.


WYNIKI

Jury w składzie:
Dorian LELJAK (Serbia-Chorwacja)
Albert MAMRIEV (Rosja-Izrael)
Valerio PREMUROSO (Włochy)
Waldemar WOJTAL (Polska) – Przewodniczący Jury

postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I NAGRODA – 30 000 PLN – ufundowana przez JM Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku Macieja Sobczaka oraz Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka – Igor ANDREEV (Rosja)

II NAGRODA – 15 000 PLN – ufundowana przez Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza i JM Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku Macieja Sobczaka – Vasyl KOTYS (Ukraina)

III NAGRODA – 5 000 PLN – Dong-Wan HA (Korea Południowa)

WYRÓŻNIENIE – 1 000 PLN – dla najlepszego uczestnika II etapu niezakwalifikowanego do finału Konkursu – Marie KIYONE (Japonia)

NAGRODA SPECJALNA – 1 000 PLN – za najlepsze wykonanie utworu/utworów kompozytora polskiego, z wyłączeniem kompozycji Fryderyka Chopina – Aleksandra ŚWIGUT (Polska)

NAGRODA SPECJALNA – recital z nagraniem w Studiu Koncertowym im. Janusza Hajduna – ufundowana przez Radio Gdańsk – Aleksandra ŚWIGUT (Polska)

 

Prof. Dina YOFFE (Łotwa/Izrael) nie zaakceptowała wyników II etapu Konkursu i zrezygnowała z dalszego udziału w pracach Jury.

4th International Baltic Piano Competition