ABOUT THE COMPETITION

ABOUT THE COMPETITION

The International Baltic Piano Competition, organised by the Piano Department of Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk, is a way in which the pianists of the Pomerania Region would like to pay homage to Professor Zbigniew Śliwiński, who died 2003. He had been connected to the Academy in Gdańsk for over 42 years and had created the Piano Department. Professor Śliwiński remains present in the memory of his pupils as the unequalled paragon of an artist. In his humility towards music, and his professional honesty and consciousness, he saw his fundamental responsibility in creative inspiring and caring for the budding generation of artists.

The repertoire required in the competition, as well as the rules of the Jury, make it possible to perceive and reward pianists, who are professional, possess a creative artistic imagination and versatile pianistic skills. The goal of the organizers of the Competiton is to help young, talented musicians in developing their artistic careers and enable them the present their pianistic achievements in public.

By organizing the International Baltic Piano Competition in the successive years, we also hope to contribute to the promotion of the Pomerania Region – a place with rich cultural traditions.

Director of the IBPC: dr hab. Paweł Rydel

Artistic Director of the IBPC: dr Michał Mossakowski


O KONKURSIE

Organizowany przez Katedrę Fortepianu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Międzynarodowy Bałtycki Konkurs Pianistyczny jest wyrazem hołdu, jaki środowisko pianistyczne Pomorza składa zmarłemu w roku 2003 Profesorowi Zbigniewowi Śliwińskiemu. Związany z gdańską uczelnią przez czterdzieści dwa lata aktywności zawodowej, twórca Katedry Fortepianu, Profesor Zbigniew Śliwiński pozostaje w pamięci swoich wychowanków jako niedościgniony wzór artysty pełnego pokory wobec muzyki, zawodowej uczciwości, a także poczucia odpowiedzialności za losy młodych adeptów sztuki.

Wymagania repertuarowe oraz regulamin Jury Konkursu pozwalają dostrzec i nagrodzić pianistów profesjonalnych, o kreatywnej wyobraźni artystycznej, dysponujących wszechstronnymi umiejętnościami warsztatowymi. Celem organizatorów Konkursu jest pomoc tym młodym, utalentowanym muzykom w rozwoju artystycznej kariery oraz publiczna prezentacja ich pianistycznych osiągnięć.

Organizując kolejne edycje Międzynarodowego Bałtyckiego Konkursu Pianistycznego, mamy nadzieję przyczynić się również do promocji Pomorza, regionu o bogatych tradycjach kulturalnych.

Dyrektor Konkursu: dr hab. Paweł Rydel

Dyrektor Artystyczny Konkursu: dr Michał Mossakowski

5th International Baltic Piano Competition in Gdańsk